Aktualności

Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

05 maj 2023r.

więcej »

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD), która zwiększy zakres obowiązków firm zobowiązanych do raportowania niefinansowego.

12 grudzień 2022r.

więcej »

24.08.2022 r. ESMA opublikowała coroczną aktualizację Manual ESEF

08 sierpień 2022r.

więcej »

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniający dwie ubiegłoroczne nowelizacje tej ustawy

07 lipiec 2022r.

więcej »

ZMP chce doprecyzowania przepisów w projekcie ustawy o sygnalistach

05 maj 2022r.

więcej »

Od 1 stycznia 2023 roku JST będą musiały publikować w centralnym rejestrze informacje o zawieranych umowach.

05 maj 2022r.

więcej »

17.03.2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowałorozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

03 marzec 2022r.

więcej »

10.12.2021 r. ESMA opublikowała taksonomię ESEF XBRL 2021 oraz aktualny Conformance Suite

12 grudzień 2021r.

więcej »

16.11.2021 r. Polski Ład - Prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych

11 listopad 2021r.

więcej »

29.10.2021 r. Sejm RP przyjął "Polski Ład"

11 listopad 2021r.

więcej »

Ministerstwo infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

09 wrzesień 2021r.

więcej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

08 sierpień 2021r.

więcej »

Dostęp do informacji publicznej - nowe zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dane otwarte i ponowne wykorzystanie informacji publicznej

08 sierpień 2021r.

więcej »

12.07.2021 r. ESMA opublikowała nowy ESEF REPORTING MANUAL

07 lipiec 2021r.

więcej »

Czy emitenci są dobrze przygotowani do ujawniania sposobu, w jaki na wartość podmiotu wpływają aktualne zjawiska zachodzące w skali regionalnej i globalnej, np. pandemia SARS-CoV-2, polityka europejskiego Zielonego Ładu, Cele Zrównoważonego Rozwoju?

06 czerwiec 2021r.

więcej »

21.04.2021 r. Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję Taksonomii

04 kwiecień 2021r.

więcej »

ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL

04 kwiecień 2021r.

więcej »

Sygnalista w organizacji sektora publicznego - wymogi i praktyka

03 marzec 2021r.

więcej »

Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

03 marzec 2021r.

więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy o likwidacji OFE

03 marzec 2021r.

więcej »

Zamówienia publiczne do 130 000 złotych - według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

02 luty 2021r.

więcej »

Rachunek kosztów - w podmiotach leczniczych

02 luty 2021r.

więcej »

UKNF udostępnił funkcjonalność przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym ESPI

01 styczeń 2021r.

więcej »

VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie kontroli NIK

01 styczeń 2021r.

więcej »

Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST

12 grudzień 2020r.

więcej »

KNF udostępni funkcjonalność przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym ESPI

12 grudzień 2020r.

więcej »

Zdalny audyt i kontrola wg - poradnika kontroli zdalnej KPRM oraz standardów międzynarodowych INTOSAI, IIA

12 grudzień 2020r.

więcej »

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok

11 listopad 2020r.

więcej »

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz aktualne problemy

10 październik 2020r.

więcej »

KNF opublikował komunikat dla emitentów o przebiegu i zasadach przeprowadzania testów raportowania zgodnego z ESEF

10 październik 2020r.

więcej »

Ministerstwo Finansów przewiduje, że podatek Slim VAT wejdzie w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.

08 sierpień 2020r.

więcej »

PPK wchodzi w życie z dniem 1.01.2021

08 sierpień 2020r.

więcej »

Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi w aspekcie kontroli NIK z 2020 r.

07 lipiec 2020r.

więcej »

Nowy JPK_VAT obowiązkowy dla wszystkich czynnych płatników VAT od 01.10.2020r.

06 czerwiec 2020r.

więcej »

<span style="color: red">News</span> - ESMA publishes example of an annual financial report in ESEF format

06 czerwiec 2020r.

więcej »

Zmiany w VAT przesunięte przez COVID-19.

03 marzec 2020r.

więcej »

ESEF- od 15 X 2020r. UKNF zapowiedział testy przystosowanego ESPI. Więcej….

03 marzec 2020r.

więcej »

ESMA określa strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania ...

02 luty 2020r.

więcej »

PPK dla sfery budżetowej – od kiedy i na jakich zasadach?

01 styczeń 2020r.

więcej »

Ministerstwo Finansów chce po raz trzeci już odroczyć wejście w życie części przepisów dotyczących rozliczania podatku u źródła (WHT).

12 grudzień 2019r.

więcej »

opublikowano opinie/wytyczne CEAOB nt. audytu ESEF

12 grudzień 2019r.

więcej »

Od 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa JST wg nowego wzoru

11 listopad 2019r.

więcej »

Jak działa i jak powinien działać mechanizm podzielonej płatności w JSFP?

09 wrzesień 2019r.

więcej »

JSFP - Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

08 sierpień 2019r.

więcej »

Prezydent podpisał ustawę zastępującą deklaracje VAT plikami JPK

08 sierpień 2019r.

więcej »

Od 01.11.2019r. obowiązkowy split payment w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł

07 lipiec 2019r.

więcej »

12.07.2019r. ESMA opublikowała aktualizację ESEF Reporting Manual

07 lipiec 2019r.

więcej »

29.05.2019r. Komisja Europejska opublikowała w dzienniku urzędowym standardy techniczne ESEF, które w przeciągu 20 dni staną się oficjalnie prawem unijnym

06 czerwiec 2019r.

Rozporządzenie Komisji (UE) dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (ESEF)

więcej »

Cyberustawa ws. Art. 21

05 maj 2019r.

Cyberustawa ws. Art. 21 – Ustawa z dnia 5 Lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

więcej »

KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG.

04 kwiecień 2019r.

KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG. Komunikat z dnia 11 lutego 2019 r., dotyczy przyjmowania opłat z zadań zleconych w całości na koncie 720. Więcej informacji na szkoleniu >>>

więcej »

Raport o stanie gminy (do 31.05.2019r.) - zasady sporządzania i procedowania.

04 kwiecień 2019r.

Do 31 maja każdego roku organ wykonawczy będzie musiał przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku w zakresie: realizacji polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT– analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

03 marzec 2019r.

W planie pracy NIK na rok 2019 jest rozpoczynająca się w kwietniu kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w JST(nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT? Kontrola ma trwać pół roku, więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Schematy podatkowe – raportowanie od 2019 roku

03 marzec 2019r.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Po raz pierwszy schematy zostaną zgłoszone już 31 stycznia 2019 roku. <a href="https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/schematy-podatkowe">Więcej...</a>

więcej »

Bank Światowy opublikował raport: „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

03 marzec 2019r.

Raport współtworzył nasz wykładowca Pan Tomasz Wojtania>>

więcej »

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla WUP, PUP i OHP

02 luty 2019r.

więcej »

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej

01 styczeń 2019r.

100 tys. jednostek budżetowych musi po raz pierwszy w życiu sporządzić nowe sprawozdanie za rok 2018 do końca marca, więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości...

01 styczeń 2019r.

więcej »

Plan kontroli NIK na 2019 uwzględnia kontrolę jednostek budżetowych pod kątem prawidłowości sprawozdań finansowych.

01 styczeń 2019r.

więcej »

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

12 grudzień 2018r.

więcej »

Od stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany w Kodeksie Pracy oraz ustawie o emeryturach i rentach, które pozwolą na rezygnację z papierowych archiwów akt pracowniczych.

10 październik 2018r.

więcej »

Od 1 stycznia 2020r. spółki publiczne będą zobowiązane do prezentacji sprawozdania finansowego w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format ).

09 wrzesień 2018r.

więcej »

Ministerstwo Finansów planuje od 1 stycznia 2019 roku nowe regulacje w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.

08 sierpień 2018r.

więcej »

Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa"

07 lipiec 2018r.

więcej »

Split payment od 1 lipca 2018r.

06 czerwiec 2018r.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 i 2491).

więcej »

MSSF 9 – instrumenty finansowe

05 maj 2018r.

MSSF 9 obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i wprowadza nową klasyfikację i wycenę według zamortyzowanego kosztu, według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody („FVOCI”) i według wartości godziwej przez wynik finansowy („FVPL”).

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

05 maj 2018r.

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 20.04.2018r. zostało opublikowane w Dz. U.

więcej »

Transparentna Spółka Roku 2017

05 maj 2018r.

25.04.2018 Instytut Rachunkowości i Podatków wraz Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet ogłosił wyniki rankingu Transparentna Spółka Roku 2017. Ranking brał pod uwagę spółki z trzech wigów - WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

04 kwiecień 2018r.

uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dz. U.

więcej »

Konferencja "Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych oraz Analityków"

03 marzec 2018r.

Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował 2.03.2018 w budynku GPW w Warszawie S.A konferencję: „Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków”. Partnerem konferencji był PKN Orlen S.A..

więcej »

RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

12 grudzień 2017r.

25.05.2018r. zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

więcej »

Nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont...

12 grudzień 2017r.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017

więcej »

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

10 październik 2017r.

Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report".

więcej »

ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

09 wrzesień 2017r.

więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zacznie dyrektywa unijna MIFID II,

09 wrzesień 2017r.

więcej »

mWIG40 również publikuje raporty zintegrowane!

08 sierpień 2017r.

więcej »

WIG20 publikuje raporty zintgrowane.

08 sierpień 2017r.

więcej »

Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

07 lipiec 2017r.

więcej »

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

06 czerwiec 2017r.

więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

06 czerwiec 2017r.

13 czerwca 2017r. weszła w życie część nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

więcej »

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

04 kwiecień 2017r.

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego

więcej »

Nowa ustawa kominowa - zmiany należy wdrożyć do 30 czerwca 2017r.

03 marzec 2017r.

Do najistotniejszych zmian wynikających z Nowej Ustawy kominowej należy

więcej »

KAS - Krajowa Administracja Skarbowa

03 marzec 2017r.

Od 1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa...

więcej »

Raportowanie danych niefinansowych

02 luty 2017r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja...

więcej »

Raportowanie zintegrowane w spółkach

12 grudzień 2016r.

Dyrektywa 2014/95/UE powinna zostać wdrożona przez kraje członkowskie do 6 grudnia 2016 r…

więcej »

Centralizacja VAT w jst

09 wrzesień 2016r.

Sejm w dniu 5 września 2016r. (po przyjęciu 14 poprawek Senatu) uchwalił ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. zwaną powszechnie „specustawą o centralizacji"…

więcej »