29.05.2019r. Komisja Europejska opublikowała w dzienniku urzędowym standardy techniczne ESEF, które w przeciągu 20 dni staną się oficjalnie prawem unijnym

29.05.2019r. Komisja Europejska opublikowała w dzienniku urzędowym standardy techniczne ESEF, które
w przeciągu 20 dni staną się oficjalnie prawem unijnym

 

Więcej informacji na szkoleniu >>>

 

Link do dokumentu >>>