PPK wchodzi w życie z dniem 1.01.2021

Więcej informacji na szkoleniu >>>