Raportowanie danych niefinansowych

29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która transponuje do polskiego prawa Dyrektywę 2014/95/UE. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza wymogi ws. ujawniania danych niefinansowych i informacji dot. różnorodności, które dotyczą około 300 największych firm w Polsce.

Czy Twoja organizacja podjęła już próbę raportowania danych niefinansowych? Czy wiesz jak wdrożyć dobre praktyki i zbierać dane niefinansowe?

Pamiętaj, nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Zapisz się na warsztaty "Raportowanie danych niefinansowych" organizowane 28.02.2017 r. w Warszawie. Rozwiej wątpliwości, zyskując rzetelną wiedzę w dziedzinie raportowania danych niefinansowych.

<<< powrót