Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi w aspekcie kontroli NIK z 2020 r.

Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jednostkami i zakładami budżetowymi w aspekcie kontroli NIK z 2020 r.

Wnioski z kontroli NIK:

  • wstępne doniesienia wskazują, że wyniki tych kontroli mogą być niekorzystne w zakresie odliczania VAT.
  • brak odliczenia VAT w JST, jako przejaw niegospodarności

Szczegóły na szkoleniu: https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/centralizacja-rozliczen-vat