Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy większości procedur dotąd stosowanych przez administrację publiczną tj.: milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone. Między innymi konieczne będzie informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy, możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych. Na decyzję organów centralnych będzie można wnieść skargę do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, a od decyzji kasatoryjnej organu II instancji przysługiwał będzie sprzeciw. Zmiany bezpośrednio wpłyną na praktykę stosowania KPA w organach administracji publicznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na szkolenie.