ESMA określa strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania ...

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zdecydował o włączeniu zagadnień dotyczących zrównoważonego finansowania, w tym kwestii ESG (Environmental, Social, Governance) do priorytetów działalności nadzorczej na lata 2020-2021. Takie wnioski narzucają się po lekturze opublikowanego 6 lutego bieżącego roku dokumentu ESMA „Strategy on Sustainable Finance”.

Więcej informacji na szkoleniu => https://www.irip.pl/szkolenia-dla-firm/efektywne-raportowanie-ochrona-klimatu-instytucje-finansowe