The Best Annual Report 2022

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
organizator konkursu
The Best Annual Report 2020


                                                                       

 

"The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o
.

 

Regulamin dla Rynku Regulowanego

 Regulamin dla Rynku NewConnect

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

 

PARTNER STRATEGICZNY

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT WSPIERAJĄCY

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

SREBRNY SPONSOR

 

 

SPONSORZY