The Best Annual Report 2022

 

Instytut Rachunkowości i Podatków

 

 

organizator konkursu:


The Best Annual Report 2022
                                                                       

 

"The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o
.

 

 

                                                               

Regulamin konkursu dla Rynku Regulowanego                 lKarta zgłoszeniowa dla Rynku Regulowanego          Wypełnioną kartę zgłoszeniową(w formacie 

Regulamin konkursu dla Rynku NewConnect                    lKarta zgłoszeniowa dla Rynku NewConnect              pdf. lub skanu) należy przesłać na adres 

​​                                                                                                                                          e-mail: hubert.wolszczak@irip.pl

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

PATRONAT WSPIERAJĄCY

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

SPONSORZY RYNEK REGULOWANY


ZŁOTY SPONSOR

 

 


SREBRNY SPONSOR

 

 

 

 

 

 

 

 


BRĄZOWY SPONSOR

 

 

 

SPONSORZY

 

SPONSORZY NEWCONNECT
 

 

BRĄZOWY SPONSOR