Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok

nformujemy o publikacji Publicznego Stanowiska ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok.

Dokument ten przedstawia wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, które stanowić będą priorytety nadzorcze dla raportów rocznych za 2020 rok.

 

więcej dowiecie się Państwo na szkoleniu

 https://www.irip.pl/szkolenia-dla-firm/raporty-roczne-w-dobie-covid