KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG.

KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG.
Komunikat z dnia 11 lutego 2019 r., dotyczy przyjmowania opłat z zadań zleconych w całości na  koncie 720. Więcej informacji na szkoleniu >>>