Centralizacja VAT w jst

Sejm w dniu 5 września 2016r. (po przyjęciu 14 poprawek Senatu) uchwalił ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. zwaną powszechnie „specustawą o centralizacji" o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Specustawa ta wykonuje przede wszystkim wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. C-276/14.

<<< więcej szczegłów na szkoleniu

<<< powrót