Nowa ustawa kominowa - zmiany należy wdrożyć do 30 czerwca 2017r.

Do najistotniejszych zmian wynikających z Nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami należy:
•  zniesienie możliwości niestosowania ograniczeń wysokości wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa
   w przypadku kontraktów managerskich,
•  rozszerzenie grona podmiotów, do których mogą być stosowane ustawowe ograniczenia wysokości
   wynagrodzeń na wszystkie spółki, w których udziały ma Skarb Państwa
•  modyfikacja widełek określających dopuszczalną wysokość wynagrodzeń kadry managerskiej
•  wprowadzenie wytycznych dotyczących niektórych postanowień umów zawieranych z członkami organów
   zarządzających.

Chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na szkolenie.