Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o biegłych rewidentach, fimrach audytorskich i o nadzorze.

Instytut Rachunkowości i Podatków organizował 19 czerwca 2017 r. w Warszawie seminarium dla JZP nt. "Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKAMI" patrz galeria

17 lipca 2017 r.w Warszawie Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje szkolenie nt. "Komitety Audytu w JZP w aspekcie nowelizacji Ustawy o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i na gruncie KSH" Zgłoś sie juz teraz!

 

Artykuły:

 "Krajobraz po dwuletniej batalii" Gazeta Giełdy PARKIET, 19 czerwca 2017 r.           czytaj

"Coraz mniej czasu na naukę zmian w prawie" Gazeta Giełdy PARKIET, 20 czerwca 2017 r.            czytaj