Projekty unijne

 

Fundusze unijne 2014-2020

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych z polityki spójności. Pieniądze te przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia.
Rozpoczynając wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskich, mamy do dyspozycji ponad pół biliona złotych.  Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad pięćset miliardów złotych, z czego 349 miliardów złotych z samej tylko polityki spójności. To największa suma pieniędzy na rozwój, jaką kiedykolwiek Polska miała do dyspozycji!
Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014-2020
w obszarach:

  • Innowacje i konkurencyjność gospodarki
  • Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów
  • Rozwój miast
  • Obszary wiejskie
  • Program Polska Wschodnia 2014-2020
  • Wyrównywanie szans społecznych, edukacja i inwestycje w człowieka
  • Przyjazne i sprawne państwo
  • Infrastruktura

Więcej pieniędzy dla regionów        
Nowa filozofia wykorzystania Funduszy Europejskich oznacza nowy sposób zarządzania nimi. Prawie połowa wszystkich pieniędzy z Unii będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym. Głównym celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Budżet 16 programów regionalnych wynosi ok. 31,3 mld euro, czyli ok. 132,4 miliardy złotych. Jest to niemal 40 proc. wszystkich środków na lata 2014-2020.
Instytutu Rachunkowosci i Podatków aplikuje o różne fundusze unijne, jako leader i partner (patrz nasze osiągnięcia) i zaprasza do współpracy w tym obszarze.