Szkolenia zamknięte dedykowane

 

Szkolenia dedykowane, to forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli konkretnych zawodów, reprezentujących te same lub zbliżone stanowiska, posiadających podobny zakres obowiązków i działających w tym samym obszarze prawnym. Szkolenia te realizujemy w siedzibach wskazanych firm i jednostek budżetowych lub we wskazanych ośrodkach szkoleniowych, łącząc je często z zajęciami integracyjnymi.
Specjalizujemy się głównie w szkoleniach dla:
1.    Dyrektorów finansowych:

 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności
 • KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności
 • Budżetowanie i kontrola kosztów
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych – controlling inwestycyjny
 • Finanse korporacyjne w praktyce
 • Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami

2.    Księgowych:

 • Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku
 • Rachunek kosztów w ewidencji księgowej
 • Cash flow
 • Różnice kursowe w podatkach i rachunkowości
 • Inwentaryzacja roczna
 • Podatki VAT, CIT i PIT
 • Wynagrodzenie pracownicze

3.    Prawników:

 • Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • Połączenia, podziały, przekształcenia spółek i inne działania restrukturyzacyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce
 • Prawo zamówień publicznych
 • Kodeks Karny Skarbowy

4. Obligatoryjne dla:

 • Biegłych rewidentów
 • Doradców podatkowych
 • Radców prawnych
 • Adwokatów

5.    Audytorów wewnętrznych:

 • Dobór próby w audycie
 • Ocena komórki audytu wewnętrznego
 • Kontrola zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Audyt efektywnościowy

6.    Handlowców:

 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Negocjacje z wizą długotrwałych relacji
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie sprzedażą

6. Obligatoryjne dla:

 • Biegłych rewidentów,
 • Doradców podatkowych,
 • Radców prawnych,
 • Adwokatów.