10.12.2021 r. ESMA opublikowała taksonomię ESEF XBRL 2021 oraz aktualny Conformance Suite

Więcej na ten temat na naszym szkoleniu:

ESEF- przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL (irip.pl)