Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej

100 tys. jednostek budżetowych musi po raz pierwszy w życiu sporządzić nowe sprawozdanie za rok 2018 do końca marca,  więcej informacji na szkoleniu>>>