O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona główna

Jednostkowe i skonsolidowane
SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI SPӣKI PUBLICZNEJ 2016
w aspekcie zmian w Ustawie o Rachunkowoci oraz Dyrektywy 2014/95/UE


- jak prawidowo sporzdzi sprawozdanie z dziaalnoci
- zakres sprawozdania z dziaalnoci
- sprawozdanie z dziaalnoci w komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami - najlepsze praktyki polskie i midzynarodoweWarszawa, 26.01.2017 r.

Zobacz program
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Newsletter
Prosz poda adres e-mail:
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN