Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - WARSZTATY 22-05-2019
Warszawa
Księgowość zadań zleconych w JST realizowanych w roku 2019 24-05-2019
Warszawa
Księgowość projektów unijnych - WARSZTATY 27-05-2019
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w administracji samorządowej 29-05-2019
Warszawa
Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach UE 30-05-2019
Wrocław
Dochody - przychody, wydatki – koszty w sprawozdaniu budżetowym 31-05-2019
Warszawa
Fundusz sołecki w praktyce 03-06-2019
Warszawa
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 05-06-2019
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 10-06-2019
Warszawa
Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020 11-06-2019
Warszawa
Użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2019 12-06-2019
Warszawa
Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w sektorze publicznym 17-06-2019
02-07-2019
Warszawa
Katowice
Należności w sprawozdawczości budżetowej 2019 17-06-2019
Warszawa
Zaangażowanie i zobowiązania w sprawozdawczości budżetowej 2019 18-06-2019
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem 19-06-2019
Warszawa
Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w sprawozdawczości budżetowej 24-06-2019
Warszawa
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w jsfp 25-06-2019
Warszawa
Nowe 500 + - finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 + 02-07-2019
Warszawa
Realizacja usług i instrumentów rynku pracy przez Urzędy Pracy w kontekście pomocy de minimis 11-07-2019
Warszawa