Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla WUP, PUP i OHP 25-03-2019
Warszawa
Środki trwałe w rachunkowości budżetowej 26-03-2019
Warszawa
Udzielanie i rozliczanie dotacji 27-03-2019
Warszawa
Lista płac w 2019 roku - nowości i kontrowersje 28-03-2019
Warszawa
Korekty listy płac 29-03-2019
Warszawa
Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach UE 03-04-2019
Warszawa
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 03-04-2019
Warszawa
VI Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych” 04-04-2019
Wrocław
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z a kontrole ZUS, US i PIP 05-04-2019
Warszawa
Praktyczne aspekty egzekucji w administracji publicznej 09-04-2019
warszawa
Metodyka doboru próby w audycie i kontroli

Zajęcia praktyczne na komputerach!

12-04-2019
Warszawa
Księgowość projektów unijnych - WARSZTATY 29-04-2019
Warszawa
Etyka i antykorupcja w sektorze publicznym - jak zbudować skuteczny system antykorupcyjny jsfp? 07-05-2019
Warszawa
Obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków w 2019 r. 09-05-2019
Warszawa
Analiza opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz ocena ich ryzyka 09-05-2019
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 13-05-2019
Warszawa
Problemy w prowadzeniu rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych 16-05-2019
Kazimierz Dolny
Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - WARSZTATY 22-05-2019
Warszawa
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji w projektach unijnych 25-05-2019
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 12-06-2019
Warszawa