Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Kadry i płace od podstaw – wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń 24-02-2020
Warszawa
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 24-02-2020
06-03-2020
Warszawa
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 25-02-2020
Warszawa
Podatek VAT w projektach unijnych – zasady kwalifikowalności i praktyczne aspekty kontroli 27-02-2020
30-04-2020
Katowice
Warszawa
Czynności kontrolne dotacji udzielanych przez jst niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym z budżetu jst – przykłady najczęstszych naruszeń 02-03-2020
09-03-2020
Katowice
Wrocław
Audyt efektywnościowy w praktyce 04-03-2020
Warszawa
Nowy JPK_VAT w gminie oraz zmiany w VAT 04-03-2020
Warszawa
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych 05-03-2020
26-03-2020
Katowice
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem 09-03-2020
Warszawa
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 10-03-2020
Warszawa
PPK, zmiany w prawie pracy i ZFŚS w 2019/2020 r. w sektorze publicznym 11-03-2020
Warszawa
Księgowość projektów UE 17-03-2020
Warszawa
Egzekucja w administracji publicznej – praktyczne aspekty 17-03-2020
Warszawa
Rozpoznawanie autentyczności dokumentów fałszerstwa dokumentów publicznych 20-03-2020
Warszawa
Nowa struktura JPK_VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 23-03-2020
30-03-2020
31-03-2020
Warszawa
Katowice
Wrocław
Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 26-03-2020
Warszawa
Środki trwałe oraz WNiP w unijnych projektach inwestycyjnych - dla instytucji wypłacających dotacje 26-03-2020
Warszawa
Rozliczanie projektów unijnych w praktyce 31-03-2020
Katowice
Nadużycia finansowe, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych 31-03-2020
Warszawa
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 09-04-2020
Warszawa
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń oraz podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów Pomocy Technicznej 25-05-2020
Katowice