Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

13 czerwca 2017r. weszła w życie część nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Najważniejsza, bo bardzo kontrowersyjna zmiana to wprowadzenie do ustawy art. 38a, który daje ZUS swobodę w ustalaniu, kto powinien być płatnikiem składek za daną osobę i prawo do przerzucania składek między przedsiębiorcami. Z ustawy zniknie możliwość naliczenia połowy odsetekza nieterminowo opłacane składki, gdy przedsiębiorca sam przyzan się z ZUS do błędu i złoży stosowne korekty. Nowela przewiduje też, że  przedsiębiorcy stracą prawo do wystąpienia  o interpretację przepisów w czasie kontroli ZUS.