Publikacje i artykuły

 

Konkurs „The Best Annual Report” działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Promując najnowsze standardy Instytut Rachunkowości i Podatków wydał książkę oraz regularnie publikuje w prasie:

RAPORT ROCZNY spółki publicznej

ARTYKUŁY

 • Status spólki publicznej - przywilej czy kosztowny obowiązek? parkiet.com - 28.06.2023 r. Czytaj>>> 
 • Zapowiedź XVIII edycji konkursu The Best Annual Report " Któe spółki mają najlepsze raporty za 2022 rok? "parkiet.com - 26.05.2023 r. Czytaj>>> 
 • Nagrody "The Best Annual Report 2021" rozdane parkiet.com - 17.10.2022 r. Czytaj>>>
 • "Zapowiedź X edycji konkursu The Best Annual Report (NewConnect)" GPW - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • "Które spólki przygotowały najlepsze raporty za 2021 rok?" parkiet.com - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • RAPORTY ROCZNE EMITENTÓW 2021 –  czy inwestorzy otrzymali więcej użytecznych informacji? "  - Małgorzata Gula - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – zrozuminie powiązania pomiędzy wynagrodzeniem a osiągniętymi wynikami przez spółkę"  - Bartosz Margol; Konrad Hołyst - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • "  Zwiększenie znaczenia informacji ESG w raportowaniu zintegrownym"  - Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • RAPORT ZINTEGROWANY – jako najbardziej rekomendowana forma raportu zintegrowanego"  - dr Katarzyna Kobiela-Pionnier - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • "OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO – czyli jak podejść do dualizmu prawnego?  - Dr Krzysztof Grabowski - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE FINANSOWE  ZA ROK 2021 – największe wyzwania dla emitentów?"  - Tomasz Konieczny - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  2021 –  czego powinni oczekiwać  inwestorzy?"  - Prof. Monika Marcinkowska - 03.06.2022 r. Czytaj>>>
 • "Nagrody „The Best Annual Report 2020” rozdane" parkiet.com - 18.10.2021 r. Czytaj>>>
 • "Kto przygotowuje najlepsze raporty" - parkiet.com - 10.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – zweryfikujemy po raz pierwszy"  - dr Kazimierz Sedlak - 05.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " RAPORT ZINTEGROWANY – co się zmienia w założeniach koncepcyjnych?"  - dr Katarzyna Kobiela-Pionnier - 04.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " OŚWIADCZENIE O ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO – naruszenia zasad i podejście do stosowania DPSN"  - Dr Krzysztof Grabowski - 03.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTÓW ZA ROK 2020 – wpływ pandemii na składniki majątku i informacja dla rynku?"  - Monika Warmbier - 02.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTÓW 2020 – na jakie pytania powinien odpowiedzieć zarząd?"  - Prof. Monika Marcinkowska - 01.06.2021 r. Czytaj>>>
 • " RAPORTY ROCZNE EMITENTÓW 2020 – ESEF czy PDF, kluczowe zmiany w ocenie"  - Małgorzata Gula - 31.05.2021 r. Czytaj>>>
 • "ESEF tuż - tuż. Spółki muszą być gotowe" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet -  14.12.2020 r. Czytaj>>>
 • "Nadciągający ESEF budzi gorące emocje" - parkiet.com - 17.10.2020r. Czytaj>>>
 • "Najlepsze raporty roczne docenione przez ekspertów" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 20.10.2020r. Czytaj>>>
 • "Kapituła wybierze najlepsze raporty firm" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 30.06.2020 r. Czytaj>>>
 • "The Best Annual Report 2019, to zapowiedź zmian" - Małgorzata Gula  - 8.06.2020 r. Czytaj>>>
 • "The Best Annual Report 2018" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 18.10.2019 r.   Czytaj>>>
 • "Rewolucja w raportowaniu emitentów na horyzoncie" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 29.07.2019 r. Czytaj>>>
 • "ESEF – nowy standard raportowania emitentów, czyli milowy krok w kierunku porównywalności raportów rocznych państw członkowskich" - irip.pl - 31.07.2019 r. Czytaj>>>
 • "XIV EDYCJA KONKURSU “THE BEST ANNUAL REPORT” - irip.pl - 13.06.2019 r. Czytaj>>>
 • "Po co są raporty roczne? Wskazówka dla ich autorów" - parkiet.com - 3.06.2019 r. Czytaj>>>
 • "Potencjał przedsiębiorstwa tkwi w danych finansowych i niefinansowych" - parkiet.com - 30.05.2019 r. Czytaj>>>
 • "Sprawozdanie finansowe nie oznacza wypełniania szablonu" - parkiet.com - 24.05.2019 r. Czytaj>>>
 • "Raporty roczne, które mogą służyć za wzór" - parkiet.com - 24.05.2019 r. Czytaj>>>
 • "Raporty roczne, które mogą służyć za wzór" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 23.05.2019 r. Czytaj>>>
 • "TWORZENIE WARTOŚCI O CHARAKTERZE DŁUGOTERMINOWYM POPRZEZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZINTEGROWANĄ" - Dokument IFAC Czytaj>>>
 • "Najlepsze raporty nagrodzone" - Rzeczpospolita - 22.10.2018    Czytaj>>>
 • "Dobra komunikacja z akcjonariuszami buduje rynek kapitałowy w Polsce" - wywiad z Tomaszem Kilikiem, Dyrektorem finansowym PZU, Członkiem Zarządy PZU - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 22.10.2018    Czytaj>>>
 • "Najlepsze raporty nagrodzone" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 22.10.2018 Czytaj>>>
 • "Cel: Wartość dla inwestora" - Katarzyna Kobiela - Pionnier - dr SGH 20.09.2018   Czytaj>>>
 • "MSSF 16 - wyzwanie dla spółek" - Mikołaj Turzyński - Prof. UŁ - 20.09.2018 Czytaj>>>
 • "Coraz więcej informacji dla inwestorów - XIII edycja konkursu The Best Annual Report" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 13.06.2018 Czytaj>>>
 • "Podsumowanie konferencji analiza raportów rocznych" - stockwatch.pl - 13.03.2018 Czytaj>>>
 • "Podsumowanie konferencji analiza raportów rocznych"  - inwestorzy.tv - 13.03.2018   Zobacz>>>
 • "Podsumowanie konferencji analiza raportów rocznych okiem analityka" - inwestorzy.tv - 13.03.2018    Zobacz>>>
 • "Podsumowanie konferencji analiza raportów rocznych okiem dziennikarza" - inwestorzy.tv - 13.03.2018    Zobacz>>>
 • "W jaki sposób powstaje rating kredytowy dla banków" - Parkiet.com - 9.03.2018    Czytaj>>>
 • "Eksperci o analizie raportów rocznych" - Parkiet.com - 9.03.2018    Czytaj>>>
 • "Spółki z najlepszymi raportami nagrodzone" - Rzeczpospolita - 23.10.2017   Czytaj>>>
 • "Spółki z najlepszymi raportami" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 21.10.2017   Czytaj>>>
 • "Spółki coraz częściej odpowiadają na oczekiwania inwestorów" - Gazeta Giełdy Parkiet - 12.09.2017   Czytaj>>
 • "Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - rachunkowosc.com.pl - 02.08.2017   Czytaj>>
 • "Sprawozdanie z działalności w ocenie inwestorów instytucjonalnych" - parkiet.com - 27.07.2017    Czytaj>>
 • "Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - rynekinwestycji.com - 20.07.2017      Czytaj>>
 • "Finansowy Raport Zintegrowany – Działania CSR w Budowie Wartości Spółek" - rynekinwestycji.com - 17.07.2017    Czytaj>>
 • "Sprawozdanie z działalności w ocenie inwestorów instytucjonalnych" - Gazeta Giełdy Parkiet - 17.07.2017    Czytaj>>
 • "Do czego jest nam potrzebne sprawozdanie finansowe" - rynekinwestycji.com - 14.07.2017     Czytaj>>
 • "XII edycja konkursu The Best Annual Report 2016 - Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - alebank.pl - 07.07.2017      Czytaj>>
 • "Raporty roczne najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - Gazeta Giełdy Parkiet - 07.07.2017     Czytaj>>
 • "Raporty roczne najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - parkiet.com - 07.07.2017      Czytaj>>
 • "XII edycja konkursu The Best Annual Report 2016 - Wortal relacjeinwestorskie.com patronem medialnym wydarzenia" - 09-06-2017      Czytaj>>
 • "Do czego jest nam potrzebne sprawozdanie finansowe" - Gazeta Giełdy PARKIET  09-06-2017    Czytaj>>
 • "Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem" - Rzeczpospolita - 07.06.2017        Czytaj>>
 • "Konkurs bez przegranych" - Gazeta Giełdy PARKIET - 22-10-2016          Czytaj>>
 • "Rywalizacja, w której nie ma przegranych" - Rzeczpospolita - 25-10-2016            Czytaj>>