Od 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa JST wg nowego wzoru

Od 2020 r. wieloeltnia prognoza finansowa JST wg nowego wzoru.

Więcej informacji na szkoleniu >>>