Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości...

W dniu 29.12.2018 Ministerstwo Finansów ogłosiło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o zachodzących zmianach na szkoleniu >>>