Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Proces BION dla TFI wg nowej metodyki Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 27-10-2021
online
ESEF - przygotowanie i walidacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL 28-10-2021
online
Modelowanie ładu korporacyjnego w banku 28-10-2021
online
OPTYMALIZACJA PODATKOWA 2021 29-10-2021
online
Taksonomia, zasady wdrażania i finansowania zrównoważonych inwestycji – instrument dla przedsiębiorców, inwestorów i regulatorów 05-11-2021
online
Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2021r. - orzecznictwo i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji 09-11-2021
online
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 09-11-2021
online
Podatek u źródła (WHT) –zmiany z roku 2021 15-11-2021
online
Podatek od nieruchomości 2021 17-11-2021
online
Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianach wynikających z implementacji dyrektywy AML V 18-11-2021
online
TAX GRI Standard - identyfikacja ryzyk podatkowych na podstawie raportów niefinansowych 19-11-2021
online
FATCA i Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w instytucjach finansowych 24-11-2021
online
Audyt wewnętrzny w TFI 25-11-2021
online
VAT, CIT, PIT i ORDYNACJA – zmiany podatkowe wynikające z Nowego Polskiego Ładu 30-11-2021
online
Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych 09-12-2021
online
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 10-12-2021
online