Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Podatek u źródła – zmiany na rok 2019 17-01-2019
Warszawa
Wycena przedsiębiorstw- warsztaty z wykorzystaniem Excel 23-01-2019
Warszawa
OBOWIĄZKI BIEŻĄCE I OKRESOWE EMITENTÓW W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM 24-01-2019
Warszawa
CENY TRANSFEROWE – nowa dokumentacja podatkowa od 2019 roku 24-01-2019
Gdańsk
Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF. 24-01-2019
Warszawa
Podatek dochodowy odroczony – w regulacjach międzynarodowych (MSR 12) 24-01-2019
Warszawa
MSSF 9 – instrumenty finansowe warsztaty dla instytucji niefinansowych 25-01-2019
Warszawa
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 25-01-2019
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 28-01-2019
13-02-2019
Warszawa
Poznań
SCHEMATY PODATKOWE – raportowanie od 2019 roku 11-02-2019
Warszawa
Podatek od towarów i usług w 2019 roku - nowelizacja przepisów 11-02-2019
Warszawa
Samochód służbowy i jego rozliczanie w 2019 roku - zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 r. 11-02-2019
15-02-2019
Katowice
Warszawa
Aktualności MSSF/ MSR na rok 2019 11-02-2019
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 12-02-2019
Warszawa
CIT, PIT, VAT, ORDYNACJA PODATKOWA - czyli nowelizacja przepisów na rok 2019 13-02-2019
Warszawa
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 18-02-2019
Warszawa
ZUS 2019 - składki i zasiłki 06-03-2019
Warszawa