Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Lista płac w 2019 roku - nowości i kontrowersje 28-03-2019
Warszawa
Schematy podatkowe – raportowanie od 2019 roku 28-03-2019
04-04-2019
26-04-2019
Warszawa
Poznań
Gdańsk
Rachunkowość i sprawozdawczość TFI 29-03-2019
Warszawa
Korekty listy płac 29-03-2019
Warszawa
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw) 04-04-2019
26-04-2019
Wrocław
Poznań
Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2019r. 04-04-2019
Katowice
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z a kontrole ZUS, US i PIP 05-04-2019
Warszawa
Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów - identyfikacja, szacowanie i zarządzanie ryzykiem przedsiębiorcy 08-04-2019
Warszawa
Raportowanie nieobligatoryjne emitentów – oczekiwania inwestorów 10-04-2019
Warszawa
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 12-04-2019
Kraków
Wycena przedsiębiorstw- warsztaty z wykorzystaniem Excel 15-04-2019
Warszawa
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 15-04-2019
Warszawa
MSSF 9 – instrumenty finansowe warsztaty dla instytucji niefinansowych 16-04-2019
Warszawa
Działalność związków zawodowych - rewolucyjne zmiany od 2019 roku 17-04-2019
Warszawa
Wsparcie dla kogeneracji w Polsce Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 17-04-2019
Warszawa
Obowiązki bieżące i okresowe emitentów w nowym reżimie prawnym 25-04-2019
Warszawa
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw) 15-05-2019
Warszawa
CIT, PIT, VAT, ordynacja podatkowa - czyli nowelizacja przepisów na rok 2019 20-05-2019
Warszawa
Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych 10-06-2019
Warszawa