Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Rachunkowość i sprawozdawczość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych - szczegółowe zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 12-12-2022
online
Należyta staranność instytucji finansowej w raportowaniu FATCA i CRS 15-12-2022
online
AKADEMIA RAPORTU ROCZNEGO - przygotowanie raportu rocznego 2022 w spółkach publicznych 16-12-2022
online
Blokowe tagowanie not – praktyczne przykłady dla wybranych emitentów z różnych branż 19-12-2022
online
Podatek od nieruchomości 2022/23 20-12-2022
online
Przygotowanie do zmian w prawie pracy 21-12-2022
online
Zmiany w rozliczeniach z pracownikami w 2023 r. - zaliczka PIT od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r. 22-12-2022
online
Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2022 i 2023 r.
- orzecznictwo i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
11-01-2023
online
MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 13-01-2023
online
Compliance w podatkach– procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe 18-01-2023
online
Zmiany w podatku VAT 2022 – 2023 - tarcza antyinflacyjna, e-faktura, Polski Ład, SLIM VAT 3, zmiany w wystawianiu faktur 19-01-2023
online
Rachunkowość zarządcza banku 23-01-2023
online
MSSF 16 „Leasing”
Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF
27-01-2023
online
Zasady i metodyka wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa bądź produktu 27-01-2023
online
Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 31-01-2023
online
Cyberbezpieczeństwo w bankach i innych instytucjach finansowych 27-02-2023
online