Raport o stanie gminy (do 31.05.2019r.) - zasady sporządzania i procedowania.

Do 31 maja każdego roku organ wykonawczy będzie musiał przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku w zakresie: realizacji polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. więcej informacji na szkoleniu>>>