Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT– analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

W planie pracy NIK na rok 2019 jest rozpoczynająca się w kwietniu kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w JST(nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT? Kontrola ma trwać pół roku, więcej informacji na szkoleniu>>>