PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Katowice, 14.01.2019r.
Warszawa, 16.01.2019r.

Samochód służbowy
i jego rozliczanie w 2019 roku

Katowice, 8.01.2019 r.
Warszawa, 9.01.2019 r.

Odpowiedzialność pracowników
i funkcjonariuszy publicznych

Warszawa,14.01.2019 r.
Poznań, 11.02.2019 r.

Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych
w jsfp

- sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz
z załącznikami za 2018 r.
Warszawa, 14.01.2019 r.

Aktualności

  • Od stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany w Kodeksie Pracy oraz ustawie o emeryturach i rentach, które pozwolą na rezygnację z papierowych archiwów akt pracowniczych.

    , 2018/10/10 / Czytaj więcej
  • Od 1 stycznia 2020r. spółki publiczne będą zobowiązane do prezentacji sprawozdania finansowego w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format - ESEF).

    , 2018/09/14 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni