Aktualności

  • 17.03.2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowałorozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

    , 2022/03/22 / Czytaj więcej
  • 10.12.2021 r. ESMA opublikowała taksonomię ESEF XBRL 2021 oraz aktualny Conformance Suite

    , 2021/12/14 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni