Nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont...

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911).

Chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na szkolenia:
1. Stary a nowy plan kont
2. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2017 oraz w roku 2018...