Raportowanie zintegrowane w spółkach

Dyrektywa 2014/95/UE powinna zostać wdrożona przez kraje członkowskie do 6 grudnia 2016 r. Nowy dokument wprowadza zmiany powodujące m.in. rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych. Ujawnienia dotyczące danych niefinansowych będą jednym z tematów szkolenia Raportowanie zintegrowane w spółkach, które IRiP organizuje 9 grudnia 2016 r. w Warszawie.

<<< powrót