Bank Światowy opublikował raport: „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Raport współtworzył nasz wykładowca Pan Tomasz Wojtania. Raport można pobrać ze strony: http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1275645279412/Poland_GAAP_PL.pdf