Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zacznie dyrektywa unijna MIFID II,

Przygotuj się do zmian!

Zapisz się na szkolenie i kurs organizowany przez Instytut Rachunkowoąci i Podatków w Warszawie w październiku!

Zapraszamy do udziału!