Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która transponuje do polskiego prawa Dyrektywę 2014/95/UE. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza wymogi ws. ujawniania danych niefinansowych i informacji dot. różnorodności, które dotyczą około 300 największych firm w Polsce.

Czy Twoja organizacja podjęła już próbę raportowania danych niefinansowych? Czy wiesz jak wdrożyć dobre praktyki i zbierać dane niefinansowe?

Pamiętaj, nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Artykuły:
"Raportowanie  niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE" MF, 27 lutego 2017r.  czytaj więcej

"Inicjatywy CSR w raporcie zintegrowanym czyli rola działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w budowie wartości spółek. " Piotr Dubno, były członek kapituły konkursu The Best Annual Report, 3 lipca 2017 r.  czytaj więcej