Nasze osiągnięcia

XII edycja konkursu The Best Annual Report
19 października 2017 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XII edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe indormacje i wyniki>>>

XI edycja konkursu The Best Annual Report
20 października 2016 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XI edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe informacje i wyniki >>>>

Zakończenie realizacji projektu METROPOLIS „Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitarnego Warszawy”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej, nadzorowanego przez MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Instytut Rachunkowości i Podatków zakończył projekt, gdzie jako parter opracował podręcznik zarządzania ryzykiem dla Miasta Stołecznego Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego oraz przeprowadził szereg szkoleń warsztatowych z zakresu zarządzania ryzykiem. Głównym celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową Miasta Stołecznego Warszawy oraz Powiatu Pruszkowskiego.
Realizacja projektu: III 2012 – II 2014r.
Całkowita wartość projektu: 3 805 076,60 zł
Liczba uczestników objętych projektem: 1994

Współpraca ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
Instytut Rachunkowości i Podatków i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kontynuują współpracę. Specjalnie dla członków SII firma IRIP przyznała zniżkę na szkolenia dla Inwestorów indywidualnych w wysokości 20% oraz 10% zniżki na wszystkie szkolenia. Współpraca między IRiP i SII przy różnych wydarzeniach trwa od lat, m.in. przy projektach: The Best Annual Report, Wall Street czy innych konferencjach tematycznych organizowanych dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

https://www.irip.pl/static/irip/loga/SII_logo_new_200.jpg

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders, EuroFinuse oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.
Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:
- Edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. kwartalnik „Akcjonariusz”, Biuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastroju Inwestorów, Ciekawe Spółki);
- Ochrona praw: wsparcie prawne, ochrona interesów i reprezentacja inwestorów oraz wpływ na proces ustawodawczy;
- Zniżki: na produkty i usługi przydatne inwestorom, oferowane przez partnerów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 8 000 członków.
Pełna informacja o SII znajduje się na stronie www.sii.org.pl.

Zakończenie projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działania 4.1.Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucję pośredniczącą. W ramach projektu Instytut jako podwykonawca przeprowadził szereg szkoleń warsztatowych z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, rachunkowości i finansów, analizy finansowej i ekonomicznej dla pracowników Politechniki Warszawskiej.
Realizacja projektu: VI – XII 2013r.
Całkowita wartość projektu: 5 991 737,65  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 165

Zakończenie projektu "Wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra jednostki samorządowej gwarancją sprawnego funkcjonowania urzędu"
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, nadzorowanego przez MAC (Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu było usprawnienie systemu zarządzania w UMWW poprzez podniesienie kompetencji kadr. Do osiągnięcia tego celu przyczyniła się realizacja celu szczegółowego, jakim było opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki Pracowników UMWW, określającego wartości i standardy zachowania pracowników Urzędu związane z wypełnianiem ich obowiązków. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, pomocy publicznej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, programów operacyjnych (PO KL, RPO, WR PO).
Realizacja projektu: VIII 2010 - VII 2011r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 482 489,18  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 547

ISO 9001:2008
Uprzejmie zawiadamiamy, że Instytut Rachunkowości i Podatków w związku z wydaniem nowej edycji normy ISO 9001 w grudniu 2008 r. przeszedł pomyślnie proces recertyfikacji i otrzymał w dniu 24 listopada 2009 nową wersję certyfikatu ISO 9001:2008 o numerze FS 506681.


https://www.irip.pl/static/irip/pliki/BSI_nowy_small.jpg


Certyfikat programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Instytut Rachunkowości i Podatków uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2008r. w Sali Kongresowej PKiN otrzymał certyfikat rzetelności programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

https://www.irip.pl/static/irip/pliki/PFP_2008_poziom_m.JPG

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które jest potwierdzeniem wysokich standardów etyki, wiarygodności i rzetelności stosowanych przez Instytut w relacjach biznesowych. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich grup interesariuszy naszej działalności, co z dużą satysfakcją pragniemy podkreślić, gratulując sobie i Państwu.

Zakończenie projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych kadr finansowo-księgowych”
W ramach II edycji konkursu ogłoszonego przez PARP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A  „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadry finansowo-księgowej, która ze względu na często zmieniające się przepisy prawne, aby sprostać wymaganiom rynku, musi stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i aktualizować wiedzę. W ramach projektu został zrealizowany cykl kursów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków.
Realizacja projektu:   IX 2006 - VI 2008r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 716 182,80 PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 405

5 urodziny Instytutu Rachunkowości i Podatków
Jest nam miło zakomunikować, że Instytut Rachunkowości i Podatków w dniu 2.02.2008r. uroczyście obchodził 5-lecie istnienia firmy. Jesteśmy dumni, że w ciągu tych pięciu lat Instytut stał się marką bardzo dobrze rozpoznawalną wśród kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, cenioną za profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. Udało nam się osiągnąć tak wysoki poziom dzięki kompetentnej kadrze menadżerskiej, pełnej pomysłów i zaangażowania w codziennej pracy. Miarą naszego sukcesu jest obecność w czołówce większości rankingów firm szkoleniowych.
W związku z powyższym życzymy sobie oraz wszystkim naszym klientom i współpracownikom dalszego równie dynamicznego rozwoju a przede wszystkim inwencji w przygotowywaniu nowych, interesujących przedsięwzięć. Dziękujemy wszystkim za te 5 lat współpracy z Instytutem wierząc głęboko, że wchodzimy w nowy jeszcze lepszy okres.

Małgorzata Gula
Prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków

https://www.irip.pl/static/irip/foto/P1000208m.jpghttps://www.irip.pl/static/irip/foto/P1000207m.jpg

Zakończenie projektu  „Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego gwarantem sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków unijnych”
W ramach działania 2.1 ZPORR nadzorowanego przez WUP Mazowsze Instytut przeprowadził cykl szkoleń z zakresu procedur i przepisów obowiązujących przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Realizacja projektu: IX 2006 – I 2007r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 309 043,60  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 200

ISO 9001 :2000
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Instytut Rachunkowości i Podatków otrzymał
w dniu 3 grudnia 2006 Certyfikat Rejestracji uzyskany na zgodność z BS EN ISO 9001:2000. Certyfikat ten cieszący się uznaniem na całym świecie, jest świadectwem naszego zobowiązania do jakości i daje szansę na wytyczanie nowych dróg do przyszłych sukcesów ekonomicznych i dalszego rozwoju Firmy.

 
https://www.irip.pl/static/irip/loga/iso.gif
 

Zakończenie projektu „Audyt i kontrola zarządzania i wdrażania projektów w ramach EFS
w SPO RZL 2004-2006”

W ramach PO PT 2004-2006, jako podwykonawca projektu realizowanego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki i Pracy przeprowadził cykl szkoleń z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego.
Realizacja projektu: VI – VIII 2005r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 217 090,00 PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 76

Inauguracja Klubu Accountancy & Taxes Master Club
Wreszcie nastała ta chwila i zainaugurowaliśmy działalność Accountancy & Taxes Master Club. Chcemy w ten sposób uhonorować naszych stałych klientów oraz przyczynić się do integracji środowiska finansowo - księgowego. Proste zasady, korzystne rabaty i przywileje.

Instytut Rachunkowości i Podatków w czołówce firm szkoleniowych w Polsce
Miło jest nam poinformować, że w najnowszym rankingu Book of list 2005 wydanym przez Warsaw Business Journal, w kategorii Edukacja/Firmy szkoleniowe Instytut Rachunkowości i Podatków zajął 5 miejsce. Jest to jednocześnie 1 miejsce wśród wszystkich firm szkoleniowych kształcących kadry finansowo-księgowe. Jesteśmy dumni z zajęcia tak zaszczytnego miejsca i będąc liderem obiecujemy, że nie łatwo będzie nas wyprzedzić w tym rankingu.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 
https://www.irip.pl/static/irip/loga/pifs.jpg
Pragniemy wszystkich naszych klientów zawiadomić, że z początkiem lipca 2005r. IRIP został przyjęty w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.