Nasze osiągnięcia

XVII edycja konkursu The Best Annual Report
13 października 2022 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XVII edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

XVI edycja konkursu The Best Annual Report
14 października 2021 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XVI edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

XV edycja konkursu The Best Annual Report
15 października 2020 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XV edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

II KONFERENCJA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH MIAST POLSKICH
W dniach 28-29 listopada 2019 odbyła się konferencja,  której celem było przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w tym m.in.:
• zadania audytu wewnętrznego JST w rozumieniu NIK
• kryteriów oceny w audycie. Praktycznie!
• audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
• ryzyka nadużyć w pobieraniu i wykorzystaniu dotacji oświatowych przez niepubliczne jednostki oświatowe -
ewolucja metodyki kontroli
• efektywności Wydziału Audytu i Kontroli (połączenie audytu wew. i kontroli zarządczej w ramach jednej
komórki)
• rzeczywistej wartości dodanej audytu wewnętrznego w jsfp

Zobacz fotorelację >>>

 

XIV edycja konkursu The Best Annual Report
16 października 2019 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XIV edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

Konferencja: "ESEF - elektroniczny standard raportowania obligatoryjnego emitentów – czy to tylko konwersja?"
3 października 2019 odbyła się konferencja, której celem był przedstawienie procesu przygotowania emitentów do raportowania wg ESEF a. Złożyło się na to omówienie podstaw prawnych, głównych założeń Regulacyjnych Standardów Technicznych dot. ESEF, aspektów implementacyjnych po stronie nadzorów i emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, prezentacja wyników programu pilotażowego przeprowadzonego przez ESM A w 2017r., praktyczne przedstawienie poszczególnych etapów procesu wdrożenia raportowania ESEF a w spółkach, w tym, budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF.

II Konferencja: "Analiza raportów rocznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków"
14 marca 2019 roku na GPW w Warszawie II edycja konferencji, której celem było przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowej analizy sprawozdań z działalności z uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw  za rok 2018 i I kwartał 2019.

Sprawozdanie z działalności emitentów za rok 2018
11 stycznia 2019 roku obyło się szkolenie, którego celem było omówienie procesu sporządzania sprawozdania z działalności za rok 2018 na przykładach najlepiej raportujących spółek publicznych w Polsce i na świecie. Szczegółowo zostały przedstawione m.in.: uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania sprawozdań z działalności, następnie oczekiwania inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w zakresie prezentowanych treści w układach tradycyjnym, storytelling, oraz zintegrowanym. Dodatkowo uznani eksperci zaprezentowali najlepsze praktyki w zakresie przygotowania oświadczeń ze stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz prezentacji danych niefinansowych.

Akademia Raportu Rocznego 2018
22 listopada 2018 roku odbyła się konferencja, której celem było omówionie raportów rocznych spółek publicznych w odniesieniu do rekomendacji i zaleceo ESMA, KNF oraz unijnych i krajowych zmian w regulacjach prawnych, które wpływają na sprawozdawczośd finansową emitentów, w tym szczególnie: najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach finansowych sporządzanych wg MSSF/MSR w odniesieniu do ostatnich i planowanych zmian w MSSF 15, 9, 16 oraz aktualnych trendów w przygotowaniu sprawozdao z działalności, corporate governance i danych niefinansowych w odniesieniu do oczekiwao rynku.
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

XIII edycja konkursu The Best Annual Report
18 października 2018 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XIII edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

Ranking "Transparentna Spółka roku 2017"
W środę 25 kwietnia 2018 roku w siedzibie GPW wspólnie z Gazetą Giełdy i Inwestorów "Parkiet" wręczyliśmy wyróżnienia dla najbardziej transparentnych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Najlepiej komunikujące się z rynkiem i najbardziej przejrzyste spółki z trzech głównych indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80. Ranking został oparty na wynikach badania ankietowego, które obejmowało obszary sprawozdawczości finansowej i raporto-wania, relacji inwestorskich i zasady ładu korporacyjnego.
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

Konferencja: "Analiza raportów rocznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków"
2 marca 2018 roku odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowej analizy sprawozdań z działalności z uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw  za rok 2017 i I kwartał 2018.
Zobacz fotorelację z wydarzenia>>>

Akademia Raportu Rocznego 2017
29 listopada 2017 roku odbyła się konferencja, której celem było omówionie m.in.: najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach finansowych oraz zmiany w MSR/MSSF w latach 2016 – 2019
(MSR 1, 7, MSSF 9,15,16) i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz strategie, prognozy i ryzyka w sprawozdaniu z działalności, trendy międzynarodowe. Na szkoleniu zostanie również przedstawiona polityka różnorodności w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konferencja Audytorów Wewnętrznych Miast Polskich w Gdyni
W dniach 24-25 października 2017 w Gdyńskim Centrum Filmowym obyła się konferncja, której celem było przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest to cykliczne spotkanie, które stało się już tradycją w ponad 13-letniej historii audytu w sektorze publicznym w Polsce.
Zabacz fotorelację z wydarzenie>>>

XII edycja konkursu The Best Annual Report
19 października 2017 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XII edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe indormacje i wyniki>>>

XI edycja konkursu The Best Annual Report
20 października 2016 Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XI edycji konkursu The Best Annual Report. Celem przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Naszymi działaniami służymy kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wierzymy, że w ten sposób wesprzemy organy nadzoru w zwiększeniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego.
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe informacje i wyniki >>>>

Zakończenie realizacji projektu METROPOLIS „Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitarnego Warszawy”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej, nadzorowanego przez MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Instytut Rachunkowości i Podatków zakończył projekt, gdzie jako parter opracował podręcznik zarządzania ryzykiem dla Miasta Stołecznego Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego oraz przeprowadził szereg szkoleń warsztatowych z zakresu zarządzania ryzykiem. Głównym celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową Miasta Stołecznego Warszawy oraz Powiatu Pruszkowskiego.
Realizacja projektu: III 2012 – II 2014r.
Całkowita wartość projektu: 3 805 076,60 zł
Liczba uczestników objętych projektem: 1994

Współpraca ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
Instytut Rachunkowości i Podatków i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kontynuują współpracę. Specjalnie dla członków SII firma IRIP przyznała zniżkę na szkolenia dla Inwestorów indywidualnych w wysokości 20% oraz 10% zniżki na wszystkie szkolenia. Współpraca między IRiP i SII przy różnych wydarzeniach trwa od lat, m.in. przy projektach: The Best Annual Report, Wall Street czy innych konferencjach tematycznych organizowanych dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

https://www.irip.pl/static/irip/loga/SII_logo_new_200.jpg

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders, EuroFinuse oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.
Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:
- Edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. kwartalnik „Akcjonariusz”, Biuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastroju Inwestorów, Ciekawe Spółki);
- Ochrona praw: wsparcie prawne, ochrona interesów i reprezentacja inwestorów oraz wpływ na proces ustawodawczy;
- Zniżki: na produkty i usługi przydatne inwestorom, oferowane przez partnerów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 8 000 członków.
Pełna informacja o SII znajduje się na stronie www.sii.org.pl.

Zakończenie projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działania 4.1.Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucję pośredniczącą. W ramach projektu Instytut jako podwykonawca przeprowadził szereg szkoleń warsztatowych z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, rachunkowości i finansów, analizy finansowej i ekonomicznej dla pracowników Politechniki Warszawskiej.
Realizacja projektu: VI – XII 2013r.
Całkowita wartość projektu: 5 991 737,65  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 165

Zakończenie projektu "Wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra jednostki samorządowej gwarancją sprawnego funkcjonowania urzędu"
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, nadzorowanego przez MAC (Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu było usprawnienie systemu zarządzania w UMWW poprzez podniesienie kompetencji kadr. Do osiągnięcia tego celu przyczyniła się realizacja celu szczegółowego, jakim było opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki Pracowników UMWW, określającego wartości i standardy zachowania pracowników Urzędu związane z wypełnianiem ich obowiązków. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, pomocy publicznej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, programów operacyjnych (PO KL, RPO, WR PO).
Realizacja projektu: VIII 2010 - VII 2011r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 482 489,18  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 547

ISO 9001:2008
Uprzejmie zawiadamiamy, że Instytut Rachunkowości i Podatków w związku z wydaniem nowej edycji normy ISO 9001 w grudniu 2008 r. przeszedł pomyślnie proces recertyfikacji i otrzymał w dniu 24 listopada 2009 nową wersję certyfikatu ISO 9001:2008 o numerze FS 506681.


https://www.irip.pl/static/irip/pliki/BSI_nowy_small.jpg


Certyfikat programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Instytut Rachunkowości i Podatków uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2008r. w Sali Kongresowej PKiN otrzymał certyfikat rzetelności programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

https://www.irip.pl/static/irip/pliki/PFP_2008_poziom_m.JPG

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które jest potwierdzeniem wysokich standardów etyki, wiarygodności i rzetelności stosowanych przez Instytut w relacjach biznesowych. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich grup interesariuszy naszej działalności, co z dużą satysfakcją pragniemy podkreślić, gratulując sobie i Państwu.

Zakończenie projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych kadr finansowo-księgowych”
W ramach II edycji konkursu ogłoszonego przez PARP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A  „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadry finansowo-księgowej, która ze względu na często zmieniające się przepisy prawne, aby sprostać wymaganiom rynku, musi stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i aktualizować wiedzę. W ramach projektu został zrealizowany cykl kursów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków.
Realizacja projektu:   IX 2006 - VI 2008r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 716 182,80 PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 405

5 urodziny Instytutu Rachunkowości i Podatków
Jest nam miło zakomunikować, że Instytut Rachunkowości i Podatków w dniu 2.02.2008r. uroczyście obchodził 5-lecie istnienia firmy. Jesteśmy dumni, że w ciągu tych pięciu lat Instytut stał się marką bardzo dobrze rozpoznawalną wśród kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, cenioną za profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. Udało nam się osiągnąć tak wysoki poziom dzięki kompetentnej kadrze menadżerskiej, pełnej pomysłów i zaangażowania w codziennej pracy. Miarą naszego sukcesu jest obecność w czołówce większości rankingów firm szkoleniowych.
W związku z powyższym życzymy sobie oraz wszystkim naszym klientom i współpracownikom dalszego równie dynamicznego rozwoju a przede wszystkim inwencji w przygotowywaniu nowych, interesujących przedsięwzięć. Dziękujemy wszystkim za te 5 lat współpracy z Instytutem wierząc głęboko, że wchodzimy w nowy jeszcze lepszy okres.

Małgorzata Gula
Prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków

https://www.irip.pl/static/irip/foto/P1000208m.jpghttps://www.irip.pl/static/irip/foto/P1000207m.jpg

Zakończenie projektu  „Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego gwarantem sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków unijnych”
W ramach działania 2.1 ZPORR nadzorowanego przez WUP Mazowsze Instytut przeprowadził cykl szkoleń z zakresu procedur i przepisów obowiązujących przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Realizacja projektu: IX 2006 – I 2007r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 309 043,60  PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 200

ISO 9001 :2000
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Instytut Rachunkowości i Podatków otrzymał
w dniu 3 grudnia 2006 Certyfikat Rejestracji uzyskany na zgodność z BS EN ISO 9001:2000. Certyfikat ten cieszący się uznaniem na całym świecie, jest świadectwem naszego zobowiązania do jakości i daje szansę na wytyczanie nowych dróg do przyszłych sukcesów ekonomicznych i dalszego rozwoju Firmy.

 
https://www.irip.pl/static/irip/loga/iso.gif
 

Zakończenie projektu „Audyt i kontrola zarządzania i wdrażania projektów w ramach EFS
w SPO RZL 2004-2006”

W ramach PO PT 2004-2006, jako podwykonawca projektu realizowanego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki i Pracy przeprowadził cykl szkoleń z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego.
Realizacja projektu: VI – VIII 2005r.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 217 090,00 PLN.
Liczba uczestników objętych projektem: 76

Inauguracja Klubu Accountancy & Taxes Master Club
Wreszcie nastała ta chwila i zainaugurowaliśmy działalność Accountancy & Taxes Master Club. Chcemy w ten sposób uhonorować naszych stałych klientów oraz przyczynić się do integracji środowiska finansowo - księgowego. Proste zasady, korzystne rabaty i przywileje.

Instytut Rachunkowości i Podatków w czołówce firm szkoleniowych w Polsce
Miło jest nam poinformować, że w najnowszym rankingu Book of list 2005 wydanym przez Warsaw Business Journal, w kategorii Edukacja/Firmy szkoleniowe Instytut Rachunkowości i Podatków zajął 5 miejsce. Jest to jednocześnie 1 miejsce wśród wszystkich firm szkoleniowych kształcących kadry finansowo-księgowe. Jesteśmy dumni z zajęcia tak zaszczytnego miejsca i będąc liderem obiecujemy, że nie łatwo będzie nas wyprzedzić w tym rankingu.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 
https://www.irip.pl/static/irip/loga/pifs.jpg
Pragniemy wszystkich naszych klientów zawiadomić, że z początkiem lipca 2005r. IRIP został przyjęty w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.