Zmiany w przepisach dotyczących zatorów płatniczych

- nowe regulacje w zakresie terminów zapłaty w transakcjach handlowych

- zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Termin: 26.03.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie przepisów dotyczących zatorów płatniczych. Szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: transakcja asymetryczna, nowe obowiązki przedsiębiorstw, nowe regulacje w zakresie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, zmiany w kpc, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych, jak również przedstawicieli firm audytorskich, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i podatkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych regulacjami dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

 

PROGRAM

 1. Podstawa prawna, cel oraz zakres zmian w przepisach.
 2. Transakcja asymetryczna – definicja, konsekwencje.
 3. Zmiany dotyczące „dużego przedsiębiorcy”.
 4. Nowe regulacje w zakresie terminów zapłaty w transakcjach handlowych.
  •   Zasady ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych.
  •   Konsekwencje opóźnień w płatnościach.
  •   Kary za brak zapłaty w terminie.
  •   Pozostałe zmiany.
 5. Nowe obowiązki przedsiębiorstw – informowanie kontrahentów o statusie.
 6. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od roku 2020.
 • Przesłanki zastosowania ulgi
 • Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
 • Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
 • Korekta w czasie,
 • Terminy płatności
 • Ulga w przypadku zaliczek
 • Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
 • Pozostałe zagadnienia.

7.  Pozostałe zmiany w podatku CIT i PIT

8.  Zmiany w zryczałtowanym podatku PIT

9.  Zmiany w podatku VAT

10. Informacja o „prawdopodobieństwie wystąpienia opóźnień” oraz pozostałe zmiany w Ordynacji podatkowej.

11. Rozszerzenie definicji czynu nieuczciwej konkurencji.

12. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

13. Zmiany regulacji w zakresie sprzedaży wierzytelności.

14. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK.

15. Przedawnienie

-          Przedawnienie odsetek

-          Sposób ustalenia terminów przedawnienia

-          Roszczenia w obrocie profesjonalnym pomiędzy przedsiębiorcami

        16. Pozostałe zmiany

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.