Szkolenie dla budżetu

Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w JSFP z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2023 r.

* Pole wymagane