Szkolenie dla budżetu

Dochody i wydatki jednostek budżetowych – klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa

* Pole wymagane