Szkolenie dla budżetu

Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST

* Pole wymagane