Aktualności

  • KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG.

    KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG. Komunikat z dnia 11 lutego 2019 r., dotyczy przyjmowania opłat z zadań zleconych w całości na koncie 720. Więcej informacji na szkoleniu >>>

    , 2019/04/16 / Czytaj więcej
  • Raport o stanie gminy (do 31.05.2019r.) - zasady sporządzania i procedowania.

    Do 31 maja każdego roku organ wykonawczy będzie musiał przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku w zakresie: realizacji polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. więcej informacji na szkoleniu>>>

    , 2019/04/11 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni