Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Nowe zasady księgowania środków trwałych w roku 2018 – zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, nowa tabela amortyzacyjna, prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej 22-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
Lublin
Kielce
Łódź
Warszawa
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- praktyczne aspekty zgodnego z prawem finansowania działalności pożytku publicznego na tle aktualnego stanu prawnego obowiązującego w 2018 roku
25-05-2018
Warszawa
Ochrona danych osobowych w jsfp po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
28-05-2018
30-05-2018
Warszawa
Poznań
Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa zarządów dróg oraz GDDKIA w roku 2018 04-06-2018
Warszawa
Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa sądów i prokuratury w 2018 roku 05-06-2018
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 08-06-2018
Warszawa
Zmiany w podatku VAT w roku 2018 w jsfp
system podzielonej płatności (split payment) a specyfika działalności gmin roczna korekta deklaracji VAT
12-06-2018
Warszawa
Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej
Szkolenie wyjazdowe!!!
13-06-2018
Ciechocinek
Nowe zasady księgowania zobowiązań i zaangażowania w roku 2018 15-06-2018
Warszawa
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym 19-06-2018
Warszawa
Akademia rachunkowości środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych 20-06-2018
Warszawa
Audyt zamówień publicznych w praktyce 25-06-2018
Warszawa
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w jsfp
– stan prawny od 1 stycznia 2018r.
26-06-2018
Warszawa
Należności budżetowe w 2018 roku – ustalanie stanu należności budżetowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania 27-06-2018
Warszawa
Księgowość i klasyfikacja budżetowa w 2018 roku 28-06-2018
Warszawa
Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w świetle nowego planu kont na rok 2018 – nowe struktury JPK i mechanizm podzielonej płatności 29-06-2018
Warszawa
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2018 roku – obroty i salda jako dane księgowe w sprawozdaniach „RB” 04-07-2018
Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej w 2018 roku 05-07-2018
Warszawa