Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych 19-12-2017
21-12-2017
Warszawa
Bydgoszcz
Stary a nowy plan kont – przygotowanie polityki rachunkowości dla jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych na rok 2018 28-12-2017
Warszawa
Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2017 oraz w roku 2018 w świetle nowych rozporządzeń o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej 17-01-2018
Warszawa
Rachunkowość samorządowych instytucji kultury 25-01-2018
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w funduszach europejskich 25-01-2018
07-02-2018
18-02-2018
14-03-2018
Warszawa
Kielce
Łódź
Warszawa
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok - nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont... 26-01-2018
Warszawa
RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

- rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO

- podmioty przetwarzające dane osobowe

- RODO – zarządzanie ryzykiem i zadania audytowe

26-01-2018
Warszawa
Zmiany w rachunkowości budżetowej oraz finansach publicznych 29-01-2018
Garwolin
Zarządzanie gospodarką finansową jednostek oświatowych 01-02-2018
Warszawa
Rachunkowość projektowa

- zmiany w dokumentach wewnętrznych

- podatki w funduszach unijnych

- kontrola projektów unijnych

08-02-2018
Warszawa
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – skutki prawne i praktyczne 15-02-2018
Warszawa
Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jsfp w 2018 r. 15-02-2018
Warszawa
Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego 22-02-2018
Warszawa
Zamówienia publiczne w praktyce w świetle obowiązujących przepisów i ostatnich zmian a także orzecznictwa KIO i TSUE 22-02-2018
Warszawa
Metodyka doboru próby w audycie i kontroli

Zajęcia praktyczne na komputerach!

08-03-2018
Warszawa
Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 22-03-2018
Warszawa