The Best Annual Report
Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty zaprasza spółki do konkursu „The Best Annual Report”. Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A.

O miano najlepszego raportu rocznego mogą rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego (V edycja dla spółek z rynku NewConnect - pismo GPW), sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Patronat honorowy objęły:  SEG, ZBP patronat wspierający otrzymaliśmy od: IDM, ZMiD, KIG, IZFiA.

Naszymi partnerami medialnymi są: dziennik „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy PARKIET”, „Miesięcznik RACHUNKOWOŚĆ”, „Miesięcznik Finansowy BANK”, Polska Agencja Prasowa, „Stockwatch”, „Relacje Inwestorskie”, „Ale Bank”.


Zgłoszenia:

RYNEK REGULOWANY       RYNEK NewConnect
Regulamin konkursu 2016   Regulamin konkursu 2016
Karta zgłoszeniowa 2016   Karta zgłoszeniowa 2016