The Best Annual Report

 

 

 

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz jedenasty zaprosił spółki do konkursu „The Best Annual Report”. O miano najlepszego raportu rocznego mogły rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A. Patronat honorowy objęły:  KNF, ZBP, SEG, patronat wspierający otrzymaliśmy od: IDM, ZMiD, KIG, IZFiA. Naszymi partnerami medialnymi są: dziennik „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy PARKIET”, „Miesięcznik RACHUNKOWOŚĆ”, „Miesięcznik Finansowy BANK”, Polska Agencja Prasowa, „Stockwatch”, „Relacje Inwestorskie”, „Ale Bank”.

wyniki >>>>>>