Publikacje i artykuły

 

Konkurs „The Best Annual Report” działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Promując najnowsze standardy Instytut Rachunkowości i Podatków wydał książkę oraz regularnie publikuje w prasie:

RAPORT ROCZNY spółki publicznej

ARTYKUŁY:

"Do czego jest nam potrzebne sprawozdanie finansowe" - Gazeta Giełdy PARKIET  09-06-2016 czytaj

"Konkurs bez przegranych" - Gazeta Giełdy PARKIET 22-10-2016    czytaj

"Rywalizacja, w której nie ma przegranych" - Rzeczpospolita 25-10-2016    czytaj