Aktualności

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

05 May 2018r.

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 20.04.2018r. zostało opublikowane w Dz. U.

więcej »

Transparentna Spółka Roku 2017

05 May 2018r.

25.04.2018 Instytut Rachunkowości i Podatków wraz Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet ogłosił wyniki rankingu Transparentna Spółka Roku 2017. Ranking brał pod uwagę spółki z trzech wigów - WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

04 April 2018r.

uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dz. U.

więcej »

Konferencja "Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych oraz Analityków"

03 March 2018r.

Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował 2.03.2018 w budynku GPW w Warszawie S.A konferencję: „Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków”. Partnerem konferencji był PKN Orlen S.A..

więcej »

RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

12 December 2017r.

25.05.2018r. zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

więcej »

Nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont...

12 December 2017r.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017

więcej »

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

10 October 2017r.

Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report".

więcej »

ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

09 September 2017r.

więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zacznie dyrektywa unijna MIFID II,

09 September 2017r.

więcej »

mWIG40 również publikuje raporty zintegrowane!

08 August 2017r.

więcej »

WIG20 publikuje raporty zintgrowane.

08 August 2017r.

więcej »

Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

07 July 2017r.

więcej »

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

06 June 2017r.

więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

06 June 2017r.

13 czerwca 2017r. weszła w życie część nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

więcej »

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

04 April 2017r.

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego

więcej »

Nowa ustawa kominowa - zmiany należy wdrożyć do 30 czerwca 2017r.

03 March 2017r.

Do najistotniejszych zmian wynikających z Nowej Ustawy kominowej należy

więcej »

KAS - Krajowa Administracja Skarbowa

03 March 2017r.

Od 1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa...

więcej »

Raportowanie danych niefinansowych

02 February 2017r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja...

więcej »

Raportowanie zintegrowane w spółkach

12 December 2016r.

Dyrektywa 2014/95/UE powinna zostać wdrożona przez kraje członkowskie do 6 grudnia 2016 r…

więcej »

Centralizacja VAT w jst

09 September 2016r.

Sejm w dniu 5 września 2016r. (po przyjęciu 14 poprawek Senatu) uchwalił ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. zwaną powszechnie „specustawą o centralizacji"…

więcej »