Zrównoważony rozwój w sektorze usług finansowych - nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji

Termin: 11.06.2021r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie nowych wymogów dot. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, a w szczególności: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji, Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji, prezentacja wymogów i zasad ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną 32 wskaźniki związane m.in. z klimatem i kwestiami społecznymi.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych oraz pozostałych przedsiębiorstw jak również, banków inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych i instytucji rynku kapitałowego.

PROGRAM

Część pierwsza – wykładowa:
1. Kontekst wdrażania zrównoważonego rozwoju
a) kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa realizacji zrównoważonego rozwoju.
b) kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji.
c) kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2088 – prezentacja wymogów i zasad ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Część druga – warsztatowa:
3. Charakterystyka i sposób opisu kwestii ESG oraz wyliczania wskaźników wykazanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2088 i dokumenty dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 790zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.