Zmiany w podatku VAT 2022 – 2023 - tarcza antyinflacyjna, e-faktura, Polski Ład, SLIM VAT 3, zmiany w wystawianiu faktur

Termin:  19.01.2023 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie wszystkich ważnych zmiany wprowadzone w podatku VAT w roku 2022, a także planowane do wprowadzenia w roku 2022 oraz w roku 2023. Omówione zostaną, na praktycznych przykładach, zasady refaktury mediów po przedłużeniu do końca 2022 roku obowiązywania obniżonych stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przeanalizujemy zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz zmiany, które zostaną wdrożone w ramach pakietu SLIM VAT 3. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące e-faktur, m.in. wystawiając w trakcie szkolenia na platformie KSef przykładowe e-faktury. Ponadto zastanowimy się, czy nowa instytucja grupy VAT będzie korzystna z punktu widzenia podatnika oraz czy warto myśleć o jej utworzeniem. Omówione zostanę również zasady wystawiania i korygowania faktur oraz pozostałe zmiany wprowadzone lub planowane do wprowadzenia w roku 2022 i 2023 na gruncie podatku VAT.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawno-podatkowych, biur rachunkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.

PROGRAM
I. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej

    1. Założenia tarczy antyinflacyjnej
    2. Czasowe obniżenie stawek podatkowych w podatku VAT:
       • paliwa
       • gaz
       • energia elektryczna
       • energia cieplna
       • pozostałe świadczenia
    3. Istota refaktury
    4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
    5. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów z obniżoną w ramach tarczy antyinflacyjnej stawką VAT
    6. Czy podatnicy podatku VAT mogą stosować przy refakturze mediów obniżoną w ramach tarczy inflacyjnej stawką VAT?
    7. Refaktura mediów  –  analiza na przykładach
 
II. e-Faktura (KSef) 
    1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury):
       • wystawianie faktur w sposób dobrowolny 
       • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
       • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
       • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
    2. Krajowy System e-Faktur: 
       • zasady działania KSeF
       • dostęp do faktur w systemie KSeF
       • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
    3. Preferencje podatkowe dal podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
    4. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych: 
       • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
       • korekta faktury ustrukturyzowanej
       • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
       • zakres faktur objętych KSeF
       • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych. 
    5. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
    6. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
    7. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
    8. Wady i zalety systemu KSeF
 
II. SLIM VAT 3 
    1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
    2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
    3. Stawka sanacyjna VAT
    4. Kursy walut
    5. Mały podatnik – zmiana progu
    6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów
    7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
    8. Pozostałe zmiany
 
III. Grupa VAT
    1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
    2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
    3. Definicja pojęcia oraz zasady tworzenia Grupy VAT 
       • powiązania finansowe
       • powiązania ekonomiczne
       • powiązania organizacyjne
    4. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
    5. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
    6. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
    7. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
    8. Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”
    9. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
    10. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
    11. Pliki JPK w Grupie VAT
    12. Wady i zalety Grupy VAT
 
IV. Pozostałe zmiany w podatku VAT 
    1. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych
    2. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych
    3. Wpływ zmiany limitu płatności bezgotówkowych na rozliczenia w podatku VAT
    4. Zmiany w TAX FREE
    5. Pozostałe zmiany.
 
V. Zasady wystawiania oraz korygowania faktur
    1. Elementy obligatoryjne faktur
    2. Terminy oraz zasady wystawiania faktur
    3. Zasady dokonywania korekt w tym metody dokumentowania, z uwzględnieniem SLIM VAT oraz SLIM VAT 2 
    4. Wpływ SLIM VAT 3 na wystawianie o korygowanie faktur
    5. Co się zmieni po wprowadzeniu obligatoryjnego stosowania systemu KSeF (e-faktury)?

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.