Zasady i metodyka wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa bądź produktu

Termin: 20.09.2023 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i metodyki wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu w kontekście ograniczenia jego emisji. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną rodzaje i zakres emisji, wyliczanie i analiza emisji pośredniej i bezpośredniej CO2, zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  do pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

PROGRAM
1. O potrzebie zmniejszania emisji w związku z negatywnymi zmianami klimatycznymi – kontekst środowiskowy oraz wynikająca z niego legislacja na poziomie światowym, europejskim i polskim.
2. Rodzaje i zakres emisji Scope 1, Scope 2 oraz Scope 3, w ujęciu GHG Protocol oraz AR5.
3. Standardy i normatywy służące wyznaczaniu emisji przedsiębiorstwa dla zakresu emisji Scope 1, Scope 2 i Scope 3 – GHG Protocol, ISO 14067:2018 i wskazania TCFD.
4. Wyliczanie i analiza poziomu emisji bezpośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 1 oraz sposoby jej ograniczania.
5. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 2 (metoda location based i metoda market based) oraz sposoby jej ograniczania.
6. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 3 dla poszczególnych elementów tego zakresu oraz sposoby jej ograniczania. 
7. Standardy obliczania śladu węglowego produktu, z odniesieniem do zasad z pkt. 4-6.
8. Zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu (LCA) oraz śladu środowiskowego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 1100,00 zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.