Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 w aspekcie pandemiiSARS Covid-19

Termin: 28.08.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10.00 - 14.30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem końcowym i zamykaniem projektów dofinansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach zawieszenia i zmiany wytycznych w związku z wystąpieniem Pandemii SARS – COVID 19.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów, inspektorów oraz wszystkich osób zatrudnionych w departamentach, wydziałach, komórkach zajmujących się funduszami unijnymi, finansowo-księgowych, organizacyjno-prawnych, audytu i kontroli reprezentujących Instytucje Zarządzające oraz instytucje Pośredniczące, a także Beneficjentów - pracowników jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów, województw i wszystkich podmiotów realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020
 2. Główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie
 3. Zasady zamykania i rozliczania końcowego projektu
 4. Procedura częściowego i końcowe zamykania projektu
 5. Dokumentacja zamykająca projekt
 6. Korekty finansowe i zasada proporcjonalności
 7. Jak stworzyć algorytmu proporcjonalności ? (metodyka kluczy algorytmów)
 8. Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu
 9. Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu
 10. Zamknięcie projektu
 11. Zwolnienie kwoty zatrzymanej na projekcie
 12. Koszty warunkowo kwalifikowane
 13. Obowiązki beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów
 14. Trwałość instytucjonalna projektu
 15. Trwałość finansowa projektu
 16. Kontrola trwałości – ewaluacja projektu
 17. Podstawowe definicje w zakresie wymogu trwałości:
 • Zasadnicza modyfikacja – generalna zmiana projektu,
 • Zaprzestanie działalności produkcyjnej,
 • Zmiana charakteru własności,
 • Zmiana charakteru operacji,
 • Warunki realizacji projektu,
 • Nieuzasadniona korzyść,
 • Nie oszukańcze bankructwo
 1. Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów
 2. Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu
 3. Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu
 4. Akty prawne i regulacje dotyczące archiwizacji
 5. Archiwizacja dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu.
 6. Zawieszenie wytycznych – zmiana zasad rozliczeń projektu w ramach COVID- 19
 7. Wniosek o płatność końcową
 8. Raporty ewaluacyjne
 9. Dokumentacja pomocy publicznej
 10. Udostępnianie dokumentacji organom kontroli
 11. Zwrot dofinansowania - zasady
 12. Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy
 13. Nadużycia finansowe – procedura zgłaszania do KE

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl