Taksonomia, zasady wdrażania i finansowania zrównoważonych inwestycji – instrument dla przedsiębiorców, inwestorów i regulatorów

Termin: 5.11.2021r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w świetle zapisów Zielonego Europejskiego Ładu, w szczególności założeń i zasad, obecnie obowiązujących i zapowiadanych  przepisów prawa w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, kierunków, możliwości i ocen rozwoju przedsiębiorstwa, wewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz  zewnętrznego finansowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa zgodnych z Zielonym Europejskim Ładem, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych oraz pozostałych przedsiębiorstw jak również, banków inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych i instytucji rynku kapitałowego.

PROGRAM

Część pierwsza – wykładowa:
I. Kontekst wdrażania zrównoważonych inwestycji i ich taksonomii
   1. Kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa realizacji zrównoważonego rozwoju.
   2. Kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji.
   3. Kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji.
II. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852 oraz dokumenty powiązane 
    – prezentacja wymogów i zasad taksonomii zrównoważonych inwestycji i ich wdrażania w sześciu obszarach realizacji celów

Część druga – warsztatowa:
I. Przykłady produktów oraz usług związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca własna uczestników szkolenia
II. Przykłady rodzajów inwestycji oraz działań operacyjnych (nakładów i wydatków) związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca własna uczestników szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 790zł netto + 23% VAT

 

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.