Taksonomia XBRL do ESRS i Art. 8 - przygotowanie do tagowania raportów zrównoważonego rozwoju

Termin: 17.07.2024 r. / Miejsce: MS Teams

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu przygotowania Taksonomii XBRL do ESRS 1 oraz Taksonomii XBRL dla art. 8 ujawnienia po zakończeniu konsultacji publicznych.

Taksonomie cyfrowe umożliwiają oznaczanie ("tagowanie") sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w formacie XBRL nadającym się do odczytu maszynowego. Po sfinalizowaniu taksonomia ta będzie podstawą dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do przyjęcia standardów technicznych (RTS) na potrzeby znakowania oświadczenia ESRS o zrównoważonym rozwoju. Przepisy dotyczące znakowania zostaną ostatecznie przyjęte przez KE w drodze aktu delegowanego zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/815 w sprawie jednolitego europejskiego formatu elektronicznego (zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie ESEF").


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych powyższym tematem, w tym szczególnie dostawców oprogramowania XBRL.


PROGRAM SZKOLENIA
I. Wprowadzenie do standardów i taksonomii XBRL ESRS / Article 8 oraz ich wpływ na rozwój formatu ESEF
    1. Informacje ogólne: 
        • standardy ESRS i taksonomia XBRL ESRS;
        • ujawnienia Art. 8 rozporządzenia 2020/852 i taksonomia XBRL Article 8;
        • ESRS / Article 8: podstawa prawna taksonomii XBRL;
        • status prac.
    2. ESRS Set 1: 
        • zakres podmiotowy;
        • struktura i zakres przedmiotowy standardów;
        • struktura wymaganych ujawnień.
    3. Taksonomia XBRL ESRS Set 1: 
        • metodologia;
        • architektura;
        • walidacje;
        • raporty iXBRL prezentowane przez EFRAG.
    4. Ujawnienia Art. 8 rozporządzenia 2020/852:
        • zakres podmiotowy;
        • struktura i zakres przedmiotowy ujawnień;
        • struktura wymaganych ujawnień.
    5. Taksonomia XBRL Article 8: 
        • metodologia;
        • architektura;
        • raporty iXBRL prezentowane przez EFRAG.
    6. Taksonomie XBRL ESRS / Article 8: aspekty techniczne.
    7. Taksonomie XBRL ESRS / Article 8: wyniki konsultacji społecznych.
    8. Taksonomie XBRL ESRS / Article 8: dalsze kroki.
    9. Założenia techniczne do przygotowania raportów w formacie ESEF

II. XBRL XBRLowi nierówny, czyli jak bardzo praca nad ESG będzie różna od ESEF
    - nowe typy w taksonomii
    - zmiany w tagowaniu blokowym
    - kalkulacje oraz taksonomia użytkownika
    - możliwa walidacja raportu

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

kosztu uczestnictwa każdej osoby 1200 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.