Split payment – podzielona płatność
– zmiany w VAT w 2019r.

najnowsze orzecznictwo podatkowe i interpretacje indywidualne


Termin: 25.09.2019r. / Miejsce: Warszawa


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie projektowanych zmian dotyczących podatku VAT, a w szczególności mechanizmu podzielonej płatności. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, należyta staranność – lista dobrych praktyk, Przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego i interpretacji indywidualnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.

PROGRAM

    1. Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa)
    2. Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników):
       a) dobrowolność(?)
       b) status nabywcy
       c) rodzaj transakcji
       d) waluta transakcji
    3. Obowiązki instytucji finansowych:
       a) założenie rachunku VAT
       b) kwestie finansowe
       c) zamknięcie rachunku VAT
    4. Obowiązkowy split payment w wybranych transakcjach:
       a) kto i od kiedy będzie zobowiązany do obowiązkowego stosowania split payment?
       b) zakres przedmiotowy stosowana mechanizmu split payment – załącznik nr 15 do ustawy VAT
       c) zasady określania progu 15.000 zł (płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.)
       d) płatności zbiorcze
       e) jak identyfikować zapłacone faktury?
       f) dodatkowe dane na fakturze
       g) sankcja dla sprzedawcy w przypadku błędnego wystawienia faktury
       h) sankcja dla kupującego w przypadku nie zastosowania obowiązkowego split payment
       i) faktury pro-forma a obowiązkowy split payment
       j) faktury w euro a obowiązkowy split payment
       k) zwolnienie kaucji a płatność w split payment  
       l) ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
       m) szerszy katalog możliwości wykorzystania rachunku VAT (możliwość dokonywania płatności na inne cele niż podatek VAT)
       n) zmiany w ustawie VAT
    5. Praktyczna praca z rachunkiem VAT:
       a) komunikat przelewu
       b) realizacji płatności
       c) uznanie rachunku VAT
       d) obciążenie rachunku VAT
       e) zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
    6. Korzyści ze stosowania split paymentu
       a) odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe (warunkowo)
       b) sankcja VAT
       c) podwyższona stawka odsetek za zwłokę
       d) zwrot VAT
       e) wcześniejsza spłata zobowiązania
       f) należyta staranność
II. Biała lista podatników VAT
    1. Podstawowe założenia
    2. Zasady weryfikacji kontrahenta
    3. Obowiązek dochowania należytej staranności
    4. Obowiązek aktualizacja danych
    5. Rachunki bankowe oraz inne dane
    6. Brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku płatności na inny rachunek
    7. Pozostałe zagadnienia
III. Należyta staranność – lista dobrych praktyk
    1. VAT frauds – nadużycia w VAT – aktualna sytuacja
    2. Lista dobrych praktyk
    3. O czym warto pamiętać
IV. Inne nowości w VAT
    1. Plany w zakresie zmian w VAT
    2. Przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego i interpretacji indywidualnych


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  450 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 400 zł/os netto + 23 % vat*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast  w godzinach: 10.00 – 15.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót