Najczęściej popełniane błędy w podatku VAT

 

Termin: 28 maja 2020r.. / Miejsce:  online

CEL SZKOLENIA
Celem  szkolenia jest analiza najczęściej popełnianych błędów w podatku VAT. Program został ułożony na podstawie wywiadów z podatnikami, zebranych własnych doświadczeń wykładowcy oraz analiz orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Uwzględniliśmy również najnowsze zmiany w podatku VAT, analizowane przez pryzmat problemów z ich praktycznym stosowaniem. Szkolenie pozwoli Państwu zminimalizować ryzyko podatkowe w podatku VAT oraz skutecznie obronić się w przypadku kontroli podatkowej. Dodatkowo każdy uczestnik ma prawo przesłać przed szkoleniem pytania dotyczące konkretnego stanu faktycznego, które zostaną rozstrzygnięte na szkoleniu
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych wszystkich jednostek objętych podatkiem VAT, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Kryteria na podstawie których organy podatkowe ustalają plany kontroli.
  2. JPK VAT jako źródło informacji organu podatkowego o nieprawidłowościach – na co uważać ?
  3. Ewidencja VAT – rewolucyjne zmiany od kwietnia i lipca 2020 – jak dokumentować transakcje ?
  4. Deklaracje podatkowe – jak wypełniać aby nie wzbudzać podejrzeń organów podatkowych ?
  5. Czy korekta deklaracji podatkowej może być przyczyną kontroli podatkowej ?
  6. Kasy online – zakres i czas stosowania oraz ryzyka.
  7. Centralna Baza Faktur jako źródło informacji organu podatkowego - na co zwracać uwagę przy wystawianiu faktur ?
  8. Informacja podatkowa – czy stanowi ryzyko dla podatnika ?
  9. Czynności sprawdzające oraz kontrole krzyżowe – jak odpowiadać aby nie wzbudzać podejrzeń ? 
  10. Przejście z odwrotnego obciążenia na mechanizm podzielonej płatności – problemy, błędy, konsekwencje.
  11. Mechanizm podzielonej płatności:

- Kto oraz w jakich warunkach jest zobowiązany do stosowania MPP ?

- Co zrobić w przypadku płatności z pominięciem MPP ?

- Pozostałe najczęściej występujące problemy z MPP.

  1. Biała lista:

- Co zrobić w przypadku płatności na rachunek inny niż ujawniony na białej liście ?

- Co zrobić w przypadku nie ujawnienia rachunku kontrahenta na białej liście ?

- Na co zwracać szczególną uwagę w celu minimalizacji ryzyka podatkowego ?

- Pozostałe problemy.

  1. Faktury – najczęściej występujące błędy i problemy.

- Data sprzedaży – ryzyko niezgodności.

- Stawki podatku.

- Moment wystawienia faktury – faktura wystawiona za wcześnie lub za późno – ryzyka, konsekwencje.

- Mechanizm podzielonej płatności – korekta faktury wystawionej bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” oraz inne najczęściej popełniane błędy.

- Świadczenie kompleksowe – jak fakturować.

- Błędy dużej wagi – konsekwencje oraz metody unikania.

- Zasady korygowania faktur – błędy oraz metody ich unikania.

- Korekta kwoty podatku, korekta danych, data transakcji, korekta do zera itd.

- Rozliczenie korekty „wstecz” oraz „na bieżąco” – zasady oraz błędy.

- Anulowanie faktur.

- Usługi ciągłe – błędy oraz sposoby korekty.

- „Faktury ujemne” czy korekta faktury ?

- „Puste faktury” – faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej transakcji – ryzyka, sankcje.

-  Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczająca zaliczkę – jak prawidłowo wystawiać ?

- „Odwrotne obciążenie” – najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu – Czy oraz jak korygować ?

- Faktura częściowa – poprawne zasady wystawiania.

- Przeszacowanie kwoty należności – jak skorygować prawidłowo fakturę ?

- Najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu usług budowlanych.

- Wystawienie faktury zgodnie z umową.

- Poprawna prezentacja warunków dostawy oraz rodzaju świadczonych usług na fakturze.

- Przeliczenie kursu walut na fakturze.

- Refaktura – data sprzedaży, stawka, kontrahent zagraniczny oraz inne najczęściej występujące problemy i błędy.

- Faktura elektroniczne.

- Faktura ustrukturyzowana.

- Faktura wystawiona na podstawie paragonu – czy paragon z NIP jest fakturą uproszczoną oraz inne problemy

  1. W jakich przypadkach nie wystawia się faktury (kary, odszkodowania, koszty, wykonawstwo zastępcze itd.)
  2. Kiedy można wystawić notę korygującą a kiedy należy wystawić fakturę korygującą ?
  3. Jak bezpiecznie stosować klasyfikacje statystyczne PKWiU ?
  4. Metody oraz sposoby zachowania należytej staranności w podatku VAT.
  5. Problemy związane z odliczeniem podatku naliczonego VAT.
  6. Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych.
  7. Jak dokonać przywrócenia do rejestru podatników VAT czynnych ?
  8. Jak prawidłowo rozpoznać obowiązek podatkowy – najczęściej popełniane błędy.

- Transakcje krajowe

- Transakcje międzynarodowe

  1. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (błędy, ryzyka):

- Data wystawienia faktury.

- Termin płatności.

- Protokół odbioru.

- Pozostałe zagadnienia.

  1. Podstawa opodatkowania w podatku VAT – jakie błędy popełniają podatnicy ?
  2. Nieodpłatne świadczenia w podatku VAT – problemy z identyfikacją oraz rozliczeniem.
  3. Ryzyko szacowania podstawy opodatkowania w podatku VAT.
  4. Błędy w JPK – 500 zł za każdy błąd – jak uniknąć ryzyka ?
  5. Interpretacje podatkowe:

- Kiedy warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną ?

- Zasady korzystania z interpretacji i objaśnień podatkowych. 

  1. Jak analizować orzecznictwo podatkowe ?
  2. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowa, przydatna instytucja.
  3. Stawka sankcyjna 100 %, 30 %, 20 % i 15 % - w jakich przypadkach oraz jak unikać sankcji ?
  4. Odsetki od zaległości podatkowych:

- Obniżone.

- Podstawowe.

- Podwyższone.

  1. Ryzyko karne skarbowe dla podatnika VAT.

- Błędne wystawienie faktury.

- Brak deklaracji podatkowej lub JPK.

- Brak płatności w MPP.

- Brak płatności na rachunek z białej listy.

- Pozostałe ryzyka.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

Wersja on-line

każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Zielińska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.